HetAll-Bouwhuis_wit

Fundering

HetAll-Bouwhuis

Het topje van de ijsberg is de nieuwbouwwoning. Net zoals bij een ijsberg is een aanzienlijk deel van een woning onzichtbaar: de fundering. De paradox is dat net dat deel de grootste hap uit het bouwbudget neemt. Het is dan ook financieel èn uitvoerend het belangrijkste onderdeel van een bouwwerk. 

HetAll-Bouwhuis

Soorten funderingen

Algemene funderingsplaat

Een algemene funderingsplaat noemt men ook wel eens radier of zwevende plateau. Het systeem houdt in dat het gebouw op één dikke gewapend betonnen plaat rust. De funderingsplaat wordt meestal niet ondersteund door fundamenten (door sleuven in beton). Rondom de funderingsplaat is enkel een vorstrand voorzien in magere beton of in gestabiliseerd zand. Deze heeft geen dragende functie.

Een radier kan je beschouwen als een sneeuwschoen. Het gewicht wordt gelijkmatig verdeeld over de ondergrond. Men is hierdoor dus minder afhankelijke van de dieper gelegen grondlagen.

Het systeem is vaak nét iets duurder dan een sleuffundering. Het voordeel is hier wel dat men in vele gevallen vooraf een vaste prijs kan aanbieden.

Afhankelijk van de kwaliteit van draagkracht van de grond en dan het type woning of appartement die je wil bouwen zal de stabiliteitsingenieur de dimensionering van de plaat bepalen. Bij grote puntlasten (bijvoorbeeld een hoekraam waar op één punt veel lasten komen) vervangt met vaak de vorstrand, plaatselijk of helemaal) door een balk in gewapend beton.

Bron foto: betonhuis.nl

 

Hybridesysteem

Indien de grondkwaliteit minder is van kwaliteit kan men de algemene funderingsplaat uitbreiden met enkele ondiepe (tot 6 meter) avegaarpalen. Dit systeem heet een hybridesysteem en is een uitstekende tussenoplossing tussen de algemene funderingsplaat en de klassieke paalfundering die vaak handenvol geld kost.

Putfundering

Bij een putfundering wordt een soort koker in de grond gebracht. Daarbij schept men telkens de aarde uit de koker tot deze helemaal in de grond zit. In de verkregen ruimte wordt beton gestort. De openingen zijn minstens 90cm breed. Soms wordt de vloerplaat meteen op de putten gegoten, soms worden de putten eerst nog verbonden door het gieten van balken.

Bron foto: joostdevree.nl

 

Bron foto: Wikipedia

 

Paalfundering

Bij een paalfundering leiden heipalen het gewicht van de bovenliggende constructie af naar dieper gelegen grondlagen, omdat de grondlagen erboven niet stevig genoeg zijn. Ook hier wordt de plaat soms rechtstreeks op de palen gegoten, soms worden de palen eerst nog onderling verboden door balken. Uiteindelijk zal men de palen of balken inwerken in de vloerplaat.

Voor het uitvoeren van een paalfundering, en bij uitbreiding voor iedere iets complexere fundering waar je te maken krijgt met aanpalende woningen, is het goed om een plaatsbeschrijving te laten opstellen voor de gebouwen errond inclusief een extra verzekering.

Het zwaar materieel om de palen te heien veroorzaakt nogal wat trillingen die mogelijks schade kan teweegbrengen aan aanpalenden.

Kelder

Soms maakt men van een nood een deugd en zal men bij grond van slechte kwaliteit sneller overgaan tot een volledig onderkelderde constructie. Het principe is eenvoudig: de bovenlagen van slechte bodemkwaliteit worden weggenomen. Op die manier kan het diepergelegen funderingssysteem wat goedkoper worden uitgevoerd en heeft de meerprijs van de fundering toch nog een woonfunctie.

Kies een aannemer met ervaring in het uitvoeren van kelders, het is vaak complexe materie. Je wil immers een kelder, geen zwembad.

Bedenk vooraf goed welke functie je aan je kelder wil geven. Stel dat je hier een wasplaats of toilet wil integreren zal je vaak een extra pompput moeten voorzien om het afvalwater naar de (vaak) hoger gelegen riolering te pompen.

Kom langs op volgende evenementen en ontdek wat het All-Bouwhuis voor u in petto heeft!