HetAll-Bouwhuis_wit

Gewapend beton

HetAll-Bouwhuis

Wat is gewapend beton?

Betonwapening is een versterking die in beton wordt aangebracht, meestal in de vorm van stalen staven of netten. We spreken dan van gewapend beton.

Wapening is vrijwel altijd nodig, omdat beton wel drukkrachten, maar bijna geen trekkrachten op zich kan nemen.

Men kan staalnetten of wapeningskorven gebruiken. In onderstaand voorbeeld worden de betonsoort (BE 500), de mazen (150mm op 150mm) en de draden (8mm op 8mm) benoemd.

“Er wordt een dubbel gewapende algemene funderingsplaat gegoten met een globale onder- en bovenwapening type BE 500 150/150/8/8.”

 

HetAll-Bouwhuis

bron: betonlexicon.nl

Druk-en trekkracht

In constructies waar – naast drukkracht – ook trekkracht optreedt, zal het beton willen doorbuigen. In dergelijke gevallen moet in het beton wapening voorzien worden. Deze wapening neemt de trekspanning voor zijn rekening, waardoor het beton niet gaat scheuren. 

Materiaal voor wapening

Voor wapening wordt traditioneel staal gebruikt. Daarnaast kunnen ook vezels, staven of netten van kunststoffen aangewend worden. De meest gekende zijn DRAMIX vezels. Deze vinden vaak hun toepassing in versterkte funderingssleuven of druklagen bovenop welfsels. Het voordeel is dat men geen afzonderlijke netwapening meer dient te plaatsen. Dramix kan echter slechts in een aantal omstandigheden met kleine of matige belasting gebruikt worden.

Kom langs op volgende evenementen en ontdek wat het All-Bouwhuis voor u in petto heeft!